Forumsohbet.Com -  Forum Sohbet Siteleri
Ana Sayfa - Forum Kuralları - Bize Yazin - Kayıt Olun
 

Go Back   Forumsohbet.Com - Forum Sohbet Siteleri > •.•´¯`•.• Eğitim - Eğitim ve okullar hakkında eleştiriler ve görüşler • > Lise Dersleri > Tarih - İnkılap Tarihi

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 18-03-11, 15:12   #1
ForumSohbet Üyesi
eRoS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: 18-12-10
Mesajlar: 1.011
Nereden:
Yaş:
Takım:
Meslek: öğrenci
Tecrübe Puanı: 5000
eRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond repute
Tarih Test Soruları

1- Kırşehir’de bulunan “ Caca Bey”medresesi aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından yapılmıştır?

A) Osmanlı devleti
B) Danişmentliler
C) Saltuklular
D) Anadolu Selçuklu Devleti
E) Mengücekliler

2- Anadolu Selçuklu Devletinde ordu mensuplarına ve devlet memurlarına hizmet ve maaşlarına karşılık verilen topraklara ne ad verilir?

A) Has arazi
B) Mülk arazi
C) Ikta
D) Vakıf arazi
E) Tımar

3- Osmanlı devleti’ nin Kültür ve Medeniyeti kendinden önceki Türk İslam Devletlerinin bir devamı niteliğindedir? Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu görüşe kanıt olarak gösterilemez?

A) Tımar sistemi
B) Ekber ve Erşed sistemi
C) Ordu sistemi
D) Divan Teşkilatı
E) Hukuk Sistemi

4- Osmanlı Devletinde mesleki eğitim kurumları olarak da kabul edilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lonca
B) Medrese
C) Enderun
D) Divan
E) İmarethane

5- Aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisinin divan üyeliğine getirilmesi, devletin teokratik yapısının giderek güçlendiğinin göstergesidir?

A) Nişancı
B) Kazasker
C) Şeyhülislam
D) Defterdar
E) Reisül Küttap

6- Osmanlı Devletinde, devlet memuru olabilmenin ilk koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hanedan Üyesi
B) Enderun çıkışlı olmak
C) Ülke toprakları içinde doğmuş olmak
D) Müslüman olmak
E) Medrese çıkışlı olmak

7- Aşağıdaki belgelerden hangisi, Osmanlı Devletinin söz geçiremeyecek hale geldiğini gösteren bir kanıttır?

A) Fatih Kanunnamesi
B) Sened-i İttifak
C) Tanzimat Fermanı
D) Islahat Fermanı
E) Kanun-i Esasiye

8- II. Mahmut dönemindeki;

I- İlk öğretimin zorunlu hale gerilmesi

II- Memurlara kıyafet zorunluluğunun

getirilmesi

III- Divan’ ın kaldırılıp, yerine Bakanlar Kurulunun oluşturulması

gelişmelerindeki ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etnik ayrımcılığı ortadan kaldırmak
B) Padişahın siyasal yetkilerini artırmak
C) Toplumsal sınıf farklarını ortadan kaldırmak
D) Devlet yönetimini laikleştirmek
E) Devleti, batılı devletlerin düzeyine ulaştırmak

9- II. Meşrutiyet döneminde aşağıdaki fikirlerden hangisi uygulanmaya başlanmıştır?

A) Türkçülük
B) Ümmetçilik
C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik
E) Adem-i Merkeziyetçilik

10- İttihat ve Terakki partisinin hangi olay sonucu ülke yönetimini tümüyle ele geçirip, diktatörlük rejimi kurmuştur?

A) I. Meşrutiyet
B) II. Meşrutiyet
C) 31 Mart olayı
D) Trablusgarp savaşı
E) Bab-ı Ali Baskını

11- I. İkinci Meşrutiyet

II. Balkan savaşı

III. Trablusgarp savaşı

IV. 31 Mart olayı

Yukarıdaki olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) II - III – I - IV
B) I - IV - III -II
C) I - IV - II - III
D) IV - II - III - I
E) I - II - IV - I

12- İtilaf Devletleri, Londra Konferansına ve Lozan Barış Görüşmelerine hem Osmanlı Hükümetini hem de TBMM Hükümetini davet etmişlerdi. İtilaf Devletlerinin bu iki hükümeti birlikte çağırmalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM’ yi desteklemek
B) İki hükümet arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak
C) İstanbul Hükümetine güven duyulmadığını göstermek
D) Demokratik bir tutum ortaya koymak
E) İki hükümeti uzlaştırmak

13- Aşağıdakilerden hangisi “düşman silahlı kuvvetlerini yok etmek ve önemli arazi bölümlerini ele geçirmek” amacıyla yapılmıştır?

A) Balkan savaşı
B) Çanakkale savaşı
C) İnönü Muharebeleri
D) Sakarya savaşı
E) Büyük Taarruz

14- Damat Ferit Hükümeti’ nin düşürülüp yurtsever yeni bir hükümetin iş başına gelmesi için çalışmak kararının alındığı kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balıkesir Kongresi
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi
D) Nazilli Kongresi
E) Alaşehir Kongresi

15- İngiltere , Fransa ve İtalya’nın Yeni Türk Devletini görüşülmesi gereken siyasal bir varlık olarak kabul etmeye başlamasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gümrü Barışının imzalanması
B) TBMM Hükümetinin yeni bir anaysa yapması
C) Çerkez Ethem isyanının bastırılması
D) Birinci İnönü zaferinin kazanılması
E) Moskova Antlaşmasının imzalanması
_________________________________________________________________________________________________
YAŞAM CESURLARI SEVER...
eRoS isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Paylas Alıntı ile Cevapla
Alt 18-03-11, 15:13   #2
ForumSohbet Üyesi
eRoS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: 18-12-10
Mesajlar: 1.011
Nereden:
Yaş:
Takım:
Meslek: öğrenci
Tecrübe Puanı: 5000
eRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond repute
Standart Cevap: Tarih Test Soruları

16- I. Harf inkılabı

II. Soyadı Kanunu

III. Türk Medeni Kanunu

IV. Tevhid-i Tedrisat Kanunu

V. Üniversite Reformu

Yukarıdaki inkılapların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) IV – III – I – V – II
B) III – IV – I – II – V
C) IV – I – V – III –II
D) V – IV – II – I – III
E) II – III – I – V – IV

17- I. Erzurum Kongresi

II. Havza Genelgesi

III. Sivas Kongresi

IV. Amasya Genelgesi

V. Amasya Görüşmeleri

Yukarıda sıralanan olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) IV – II – I – V – III
B) II – IV – I – III – V
C) I – III – II – IV –V
D) IV – I – III – II – V
E) II – V –IV – I – III

18- İtilaf Devletlerinin 16 Mart 1920 ‘ de İstanbul’u resmen işgal etmelerine neden olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu hareketini yönlendirenlerin Sevr Anlaşmasını tanımaması
B) Ulusalcıların manda ve himaye fikirlerine karşı çıkması
C) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
Misak-ı Milli’ nin ilan edilmesi
D) Anadolu’nun baskısı ile Damat Ferit Hükümetinin istifa etmesi
E) Sivas Kongresi’nde ulusal mücadele yönünde kararlar alınması

19- Aşağıdakilerden hangisi Meclisin Takrir-i Sükün kanunuyla hükümete verdiği yetkinin sonuçlarından biridir?

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması
B) Harf inkılabının yapılması
C) Miras hukukunda değişiklik yapılması
D) Unvanların kaldırılması
E) Laikliğe aykırı hükümlerin anayasadan çıkarılması

20- Türk – Irak sınırı aşağıdakilerden hangisinde çizilmiştir?

A) Uluslar kurumunda
B) 1926 Ankara Antlaşmasında
C) Lozan Antlaşmasında
D) 1921 Ankara Antlaşmasında
E) Mudanya Ateşkesinde

21- Anlaşma Devletleri birliklerinin, barış, imzalanıncaya kadar İstanbul ve Boğazlarda varlıklarını sürdürecekleri koşulu aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A) Ankara Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Londra Konferansı
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
E) Mondros Ateşkes Antlaşması

22- Ulusu özveriye çağıran Tekalif-i Milliye emirleri hangi savaş öncesinde çıkarılmıştır?

A) Sakarya Savaşı
B) Büyük Taarruz
C) İkinci İnönü Savaşı
D) Kütahya - Eskişehir Savaşları
E) Birinci İnönü savaşı

23- Aşağıdakilerden hangisi 1930 yılından sonra gerçekleştirilen inkılaplardan biri değildir?

A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
B) Sağlık işlerinin bakanlık düzeyinde örgütlenmesi
C) Üniversite reformu
D) Anayasaya 6 Atatürk ilkesinin girmesi
E) Türk Tarih Kurumunun kurulması

24- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde ekonomik alanda yapılan yeniliklerden biridir?

A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B) Anayasadan laikliğe aykırı hükümlerin çıkarılması
C) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
D) Atatürk İlkelerinin Anayasa’ ya alınması
E) Aşar vergisinin kaldırılması

25- Yeni Türk Devletinin ekonomik devletçilik görüşünü benimseyerek uygulamaya koyduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1927
B) 1933
C) 1928
D) 1930
E) 1935

26- 1930 yılındaki serbest fırka denemesinin başarıya ulaşamamasının ortaya çıkardığı temel yurt gerçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk toplumunun henüz çok partili siyasal yaşama geçecek kültür düzeyine gelmediği
B) Yapılan devrimlerin ulusça benimsendiği
C) Türk Devletinde dini ilkelere dayalı partilerin yaşayamayacağı
D) Halk egemenliğine dayalı devlet yapısının kurulamadığı
E) Ülkenin, demokratik yapıya büyük bir özlem çektiği

27- Devrimin sürekli geliştirilip kökleştirilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik
E) Devrimcilik

28- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e göre halkçılığın esaslarından biridir?

A) Yeni kurulan devletin belli bir zümreye dayanması
B) Ulusun kendi geleceğine doğrudan doğruya sahip olamaması
C) İşbölümü yerine sınıf esasının geçerli kılınması
D) Halkın mutluluğunun, gene halkça bir bütün olarak sağlanması
E) Her meslek sahibinin diğerleriyle aynı saygınlığı görmemesi

29- Aşağıdakilerden hangisi Türk devriminin niteliklerinden biri değildir?

A) Devrime temel olan değerlerin evrensel olması
B) Evrensel değerlerin Türk ulusunun bünyesine uydurulmuş olması
C) Bireye insan olma onurunu aşılaması
D) Akla ve insan sevgisine dayanması
E) Devrim ilkelerinin birbirinden bağımsız olması

30- Atatürk’ün “çağdaşlaşmak” anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batının üstün olan tüm değerlerini almak
B) Laik olmak
C) Batının iyi yanlarını alarak ulusal değerlerle beslemek
D) Kültürün tüm öğeleriyle devrim yapmak
E) Demokratik bir yönetim kurmak
_________________________________________________________________________________________________
YAŞAM CESURLARI SEVER...
eRoS isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Paylas Alıntı ile Cevapla
Alt 18-03-11, 15:14   #3
ForumSohbet Üyesi
eRoS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: 18-12-10
Mesajlar: 1.011
Nereden:
Yaş:
Takım:
Meslek: öğrenci
Tecrübe Puanı: 5000
eRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond repute
Standart Cevap: Tarih Test Soruları

16- I. Harf inkılabı

II. Soyadı Kanunu

III. Türk Medeni Kanunu

IV. Tevhid-i Tedrisat Kanunu

V. Üniversite Reformu

Yukarıdaki inkılapların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) IV – III – I – V – II
B) III – IV – I – II – V
C) IV – I – V – III –II
D) V – IV – II – I – III
E) II – III – I – V – IV

17- I. Erzurum Kongresi

II. Havza Genelgesi

III. Sivas Kongresi

IV. Amasya Genelgesi

V. Amasya Görüşmeleri

Yukarıda sıralanan olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) IV – II – I – V – III
B) II – IV – I – III – V
C) I – III – II – IV –V
D) IV – I – III – II – V
E) II – V –IV – I – III

18- İtilaf Devletlerinin 16 Mart 1920 ‘ de İstanbul’u resmen işgal etmelerine neden olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu hareketini yönlendirenlerin Sevr Anlaşmasını tanımaması
B) Ulusalcıların manda ve himaye fikirlerine karşı çıkması
C) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
Misak-ı Milli’ nin ilan edilmesi
D) Anadolu’nun baskısı ile Damat Ferit Hükümetinin istifa etmesi
E) Sivas Kongresi’nde ulusal mücadele yönünde kararlar alınması

19- Aşağıdakilerden hangisi Meclisin Takrir-i Sükün kanunuyla hükümete verdiği yetkinin sonuçlarından biridir?

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması
B) Harf inkılabının yapılması
C) Miras hukukunda değişiklik yapılması
D) Unvanların kaldırılması
E) Laikliğe aykırı hükümlerin anayasadan çıkarılması

20- Türk – Irak sınırı aşağıdakilerden hangisinde çizilmiştir?

A) Uluslar kurumunda
B) 1926 Ankara Antlaşmasında
C) Lozan Antlaşmasında
D) 1921 Ankara Antlaşmasında
E) Mudanya Ateşkesinde

21- Anlaşma Devletleri birliklerinin, barış, imzalanıncaya kadar İstanbul ve Boğazlarda varlıklarını sürdürecekleri koşulu aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A) Ankara Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Londra Konferansı
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
E) Mondros Ateşkes Antlaşması

22- Ulusu özveriye çağıran Tekalif-i Milliye emirleri hangi savaş öncesinde çıkarılmıştır?

A) Sakarya Savaşı
B) Büyük Taarruz
C) İkinci İnönü Savaşı
D) Kütahya - Eskişehir Savaşları
E) Birinci İnönü savaşı

23- Aşağıdakilerden hangisi 1930 yılından sonra gerçekleştirilen inkılaplardan biri değildir?

A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
B) Sağlık işlerinin bakanlık düzeyinde örgütlenmesi
C) Üniversite reformu
D) Anayasaya 6 Atatürk ilkesinin girmesi
E) Türk Tarih Kurumunun kurulması

24- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde ekonomik alanda yapılan yeniliklerden biridir?

A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B) Anayasadan laikliğe aykırı hükümlerin çıkarılması
C) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
D) Atatürk İlkelerinin Anayasa’ ya alınması
E) Aşar vergisinin kaldırılması

25- Yeni Türk Devletinin ekonomik devletçilik görüşünü benimseyerek uygulamaya koyduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1927
B) 1933
C) 1928
D) 1930
E) 1935

26- 1930 yılındaki serbest fırka denemesinin başarıya ulaşamamasının ortaya çıkardığı temel yurt gerçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk toplumunun henüz çok partili siyasal yaşama geçecek kültür düzeyine gelmediği
B) Yapılan devrimlerin ulusça benimsendiği
C) Türk Devletinde dini ilkelere dayalı partilerin yaşayamayacağı
D) Halk egemenliğine dayalı devlet yapısının kurulamadığı
E) Ülkenin, demokratik yapıya büyük bir özlem çektiği

27- Devrimin sürekli geliştirilip kökleştirilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik
E) Devrimcilik

28- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e göre halkçılığın esaslarından biridir?

A) Yeni kurulan devletin belli bir zümreye dayanması
B) Ulusun kendi geleceğine doğrudan doğruya sahip olamaması
C) İşbölümü yerine sınıf esasının geçerli kılınması
D) Halkın mutluluğunun, gene halkça bir bütün olarak sağlanması
E) Her meslek sahibinin diğerleriyle aynı saygınlığı görmemesi

29- Aşağıdakilerden hangisi Türk devriminin niteliklerinden biri değildir?

A) Devrime temel olan değerlerin evrensel olması
B) Evrensel değerlerin Türk ulusunun bünyesine uydurulmuş olması
C) Bireye insan olma onurunu aşılaması
D) Akla ve insan sevgisine dayanması
E) Devrim ilkelerinin birbirinden bağımsız olması

30- Atatürk’ün “çağdaşlaşmak” anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batının üstün olan tüm değerlerini almak
B) Laik olmak
C) Batının iyi yanlarını alarak ulusal değerlerle beslemek
D) Kültürün tüm öğeleriyle devrim yapmak
E) Demokratik bir yönetim kurmak
_________________________________________________________________________________________________
YAŞAM CESURLARI SEVER...
eRoS isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Paylas Alıntı ile Cevapla
Alt 18-03-11, 15:14   #4
ForumSohbet Üyesi
eRoS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: 18-12-10
Mesajlar: 1.011
Nereden:
Yaş:
Takım:
Meslek: öğrenci
Tecrübe Puanı: 5000
eRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond repute
Standart Cevap: Tarih Test Soruları

cevaplar
1. D -
2. C -
3. B -
4. A -
5. C -
6. D -
7. B -
8. E -
9. A -
10. E -
11. B -
12. B -
13. E -
14. C -
15. D -
16. A -
17. B -
18. C -
19. A -
20. B -
21. D -
22. A -
23. B -
24. E -
25. D -
26. A -
27. E -
28. D -
29. E -
30. C
_________________________________________________________________________________________________
YAŞAM CESURLARI SEVER...
eRoS isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Paylas Alıntı ile Cevapla
Alt 18-03-11, 15:14   #5
ForumSohbet Üyesi
eRoS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: 18-12-10
Mesajlar: 1.011
Nereden:
Yaş:
Takım:
Meslek: öğrenci
Tecrübe Puanı: 5000
eRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond repute
Standart Cevap: Tarih Test Soruları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testleri

--------------------------------------------------------------------------------

1. Türkiye’nin Marshall Planı kaps***** alınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamu kesiminin etkinliğinin artırılması
B) İç tüketimin artırılması
C) Uluslararası Para Fonu ile olan üyelik anlaşması
D) Sanayileşmenin hızlandırılması
E) Türkiye’nin Avrupa’nın yeniden inşasına katkıda bulunacağı görüşü

2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın üretim planlamasındaki öncelikler bakımından en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yatırım mallarında sadece yerli sermayeye öncelik verilmesi
B) Yatırım mallarında sadece yabancı sermayeye öncelik verilmesi
C) Ara ve yatırım mallarında özel sektöre öncelik verilmesi
D) Ara ve yatırım mallarında kamu sektörüne öncelik verilmesi
E) Dayanıklı tüketim mallarının bütünüyle dışarıdan alınması

3. 1980 sonrası uygulanan kalkınma planlarının temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Mali piyasaların kontrol altına alınması
B) Ekonominin dış rekabete karşı korunması
C) Ekonominin rekabet gücünün artırılması
D) Yatırımlara negatif reel faiz uygulanması
E) Kamu kesimi imalat sanayi yatırımlarının artırılması

4. Türkiye’de özelleştirmeye ilişkin ilk yasal düzenleme kaç yılında yapılmıştır?
A) 1938 B) 1984 C) 1985 D) 1986 E) 1987

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2000-2001 krizlerini hazırlayan koşullardan biri değildir?
A) Aşırı değerli Türk Lirası
B) Yüksek cari işlemler açığı
C) Bankaların açık pozisyonları
D) Kamu bankalarının görev zararları
E) Yüksek oranlı özel sektör dış borcu

6. Türkiye’de 1990-2006 yılları arasında iç borçların birincil piyasada alıcılarına göre dağılımı göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi en büyük alıcıdır?
A) Bankalar B) Resmî kurumlar C) Özel sektör D) Hane halkı E) Yabancılar

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde 2002-2006 yılları arasında, YTL’nin değer kazanması ile doğrudan ilişkili olan makroekonomik gelişmelerden biri değildir?
A) GSMH’nin artması
B) Kişi başına gelirin artması
C) Yabancı sermaye girişlerinin artması
D) Enflasyonun gerilemesi
E) Bütçe açıklarının azalması

8. İthalatın ekonomik faaliyetlere göre dağılımı dikkate alındığında, 2006 yılında en yüksek pay aşağıdaki sektörlerden hangisine aittir?
A) Kimyasal madde ürünleri imalatı
B) Ana metal sanayii
C) Makine ve teçhizat imalatı
D) Tütün ürünleri
E) Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri

9. 2006 yılı sonu itibariyle yatırım teşviklerinin imalat sanayii alt sektörleri içerisindeki en yüksek payı hangi sektöre aittir?
A) Dokuma-giyim B) Taşıt araçları C) Gıda-içki D) Çimento E) Seramik

10.
I. Tarım
II. Sanayi
III. İnşaat
IV. Hizmetler
Türkiye’de 2002-2006 yılları arasında istihdamın yukarıdaki sektörler itibariyle dağılımının büyüktenküçüğe sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I-III-IV-II
B) II-I-III-IV
C) II-III-I-IV
D) IV-I-II-III
E) IV-II-I-III

11. Türkiye’de “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” hangi yıl yaşanan krizden sonra uygulanmaya
başlamıştır?
A) 1980 B) 1989 C) 1994 D) 1997 E) 2001

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki özel sermayeli mevduat bankalarından biri değildir?
A) Akbank B) Şekerbank C) Türk Eximbank D) Türkiye Garanti Bankası E) Yapı ve Kredi Bankası

13. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Hazine Müsteşarlığının iç borçlanmada en sık kullandığı yöntemdir?
A) TÜFE’ye endeksli yöntem
B) Sabit kuponlu döviz cinsi yöntemi
C) Değişken faizli yöntem
D) Sabit kuponlu YTL cinsi yöntemi
E) İskontolu faiz yöntemi

14. Aşağıdakilerden hangisi Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) teşvik sisteminden yararlanan yatırımlar arasında yer almaz?
A) Enerji B) Tarım C) Turizm (konaklama tesisleri) D) Sağlık E) Yazılım geliştirme

15. İstanbul’dan sonra en çok sayıda uluslar arası sermayeli şirketin bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara B) Antalya C) Bursa D) Muğla E) İzmir

16. Bir devletin kendisine başka bir devlet tarafından yapılan, dostane olmayan ve uluslararası hukuk tarafından yasaklanmış eylemlerine aynı biçimde karşılık vermesine ne ad verilir?
A) Misilleme B) Caydırıcılık C) Meşru müdafaa D) Zararla karşılık E) Önleyici saldırı

17. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’nin öncülüğünde kurulan ve Doğu Bloku ülkelerinin üye olduğu savunma örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevresel Pakt B) Varşova Paktı C) COMECON D) SEATO E) EFTA

18. Soğuk Savaş sonrasında güvenlik anlayışının dönüşümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Güvenlik, devlet merkezli olmaktan birey merkezli olmaya doğru evrilmiştir.
B) Büyük devletlerin güvenliğinin daha önemli olduğu uluslararası alanda kabul görmüştür.
C) Uluslararası örgütlerin güvenliğinin devletler kadar önemli olduğu kabul edilmiştir.
D) BM’nin uluslararası güvenliğin korunmasındaki rolü ve etkisi azaltılmıştır.
E) Enerji güvenliğinin önemi azalmıştır.

19. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş sürecinde yaşanan yumuşama döneminin sembolü olarak kabul edilir?
A) AET’nin kurulması
B) Berlin Duvarının yıkılması
C) Helsinki Nihai Senedi’nin imzalanması
D) Küba krizinin çatışma olmaksızın sona ermesi
E) Yugoslavya’nın Doğu Blokundan ayrılması

20. Aşağıdakilerden hangisi nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında İsrail’i tanıyan ilk ülkedir?
A) Pakistan B) Mısır C) Ürdün D) Türkiye E) Arnavutluk
_________________________________________________________________________________________________
YAŞAM CESURLARI SEVER...
eRoS isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Paylas Alıntı ile Cevapla
Alt 18-03-11, 15:15   #6
ForumSohbet Üyesi
eRoS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: 18-12-10
Mesajlar: 1.011
Nereden:
Yaş:
Takım:
Meslek: öğrenci
Tecrübe Puanı: 5000
eRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond repute
Standart Cevap: Tarih Test Soruları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testleri

--------------------------------------------------------------------------------

1. Türkiye’nin Marshall Planı kaps***** alınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamu kesiminin etkinliğinin artırılması
B) İç tüketimin artırılması
C) Uluslararası Para Fonu ile olan üyelik anlaşması
D) Sanayileşmenin hızlandırılması
E) Türkiye’nin Avrupa’nın yeniden inşasına katkıda bulunacağı görüşü

2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın üretim planlamasındaki öncelikler bakımından en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yatırım mallarında sadece yerli sermayeye öncelik verilmesi
B) Yatırım mallarında sadece yabancı sermayeye öncelik verilmesi
C) Ara ve yatırım mallarında özel sektöre öncelik verilmesi
D) Ara ve yatırım mallarında kamu sektörüne öncelik verilmesi
E) Dayanıklı tüketim mallarının bütünüyle dışarıdan alınması

3. 1980 sonrası uygulanan kalkınma planlarının temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Mali piyasaların kontrol altına alınması
B) Ekonominin dış rekabete karşı korunması
C) Ekonominin rekabet gücünün artırılması
D) Yatırımlara negatif reel faiz uygulanması
E) Kamu kesimi imalat sanayi yatırımlarının artırılması

4. Türkiye’de özelleştirmeye ilişkin ilk yasal düzenleme kaç yılında yapılmıştır?
A) 1938 B) 1984 C) 1985 D) 1986 E) 1987

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2000-2001 krizlerini hazırlayan koşullardan biri değildir?
A) Aşırı değerli Türk Lirası
B) Yüksek cari işlemler açığı
C) Bankaların açık pozisyonları
D) Kamu bankalarının görev zararları
E) Yüksek oranlı özel sektör dış borcu

6. Türkiye’de 1990-2006 yılları arasında iç borçların birincil piyasada alıcılarına göre dağılımı göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi en büyük alıcıdır?
A) Bankalar B) Resmî kurumlar C) Özel sektör D) Hane halkı E) Yabancılar

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde 2002-2006 yılları arasında, YTL’nin değer kazanması ile doğrudan ilişkili olan makroekonomik gelişmelerden biri değildir?
A) GSMH’nin artması
B) Kişi başına gelirin artması
C) Yabancı sermaye girişlerinin artması
D) Enflasyonun gerilemesi
E) Bütçe açıklarının azalması

8. İthalatın ekonomik faaliyetlere göre dağılımı dikkate alındığında, 2006 yılında en yüksek pay aşağıdaki sektörlerden hangisine aittir?
A) Kimyasal madde ürünleri imalatı
B) Ana metal sanayii
C) Makine ve teçhizat imalatı
D) Tütün ürünleri
E) Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri

9. 2006 yılı sonu itibariyle yatırım teşviklerinin imalat sanayii alt sektörleri içerisindeki en yüksek payı hangi sektöre aittir?
A) Dokuma-giyim B) Taşıt araçları C) Gıda-içki D) Çimento E) Seramik

10.
I. Tarım
II. Sanayi
III. İnşaat
IV. Hizmetler
Türkiye’de 2002-2006 yılları arasında istihdamın yukarıdaki sektörler itibariyle dağılımının büyüktenküçüğe sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I-III-IV-II
B) II-I-III-IV
C) II-III-I-IV
D) IV-I-II-III
E) IV-II-I-III

11. Türkiye’de “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” hangi yıl yaşanan krizden sonra uygulanmaya
başlamıştır?
A) 1980 B) 1989 C) 1994 D) 1997 E) 2001

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki özel sermayeli mevduat bankalarından biri değildir?
A) Akbank B) Şekerbank C) Türk Eximbank D) Türkiye Garanti Bankası E) Yapı ve Kredi Bankası

13. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Hazine Müsteşarlığının iç borçlanmada en sık kullandığı yöntemdir?
A) TÜFE’ye endeksli yöntem
B) Sabit kuponlu döviz cinsi yöntemi
C) Değişken faizli yöntem
D) Sabit kuponlu YTL cinsi yöntemi
E) İskontolu faiz yöntemi

14. Aşağıdakilerden hangisi Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) teşvik sisteminden yararlanan yatırımlar arasında yer almaz?
A) Enerji B) Tarım C) Turizm (konaklama tesisleri) D) Sağlık E) Yazılım geliştirme

15. İstanbul’dan sonra en çok sayıda uluslar arası sermayeli şirketin bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara B) Antalya C) Bursa D) Muğla E) İzmir

16. Bir devletin kendisine başka bir devlet tarafından yapılan, dostane olmayan ve uluslararası hukuk tarafından yasaklanmış eylemlerine aynı biçimde karşılık vermesine ne ad verilir?
A) Misilleme B) Caydırıcılık C) Meşru müdafaa D) Zararla karşılık E) Önleyici saldırı

17. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’nin öncülüğünde kurulan ve Doğu Bloku ülkelerinin üye olduğu savunma örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevresel Pakt B) Varşova Paktı C) COMECON D) SEATO E) EFTA

18. Soğuk Savaş sonrasında güvenlik anlayışının dönüşümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Güvenlik, devlet merkezli olmaktan birey merkezli olmaya doğru evrilmiştir.
B) Büyük devletlerin güvenliğinin daha önemli olduğu uluslararası alanda kabul görmüştür.
C) Uluslararası örgütlerin güvenliğinin devletler kadar önemli olduğu kabul edilmiştir.
D) BM’nin uluslararası güvenliğin korunmasındaki rolü ve etkisi azaltılmıştır.
E) Enerji güvenliğinin önemi azalmıştır.

19. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş sürecinde yaşanan yumuşama döneminin sembolü olarak kabul edilir?
A) AET’nin kurulması
B) Berlin Duvarının yıkılması
C) Helsinki Nihai Senedi’nin imzalanması
D) Küba krizinin çatışma olmaksızın sona ermesi
E) Yugoslavya’nın Doğu Blokundan ayrılması

20. Aşağıdakilerden hangisi nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında İsrail’i tanıyan ilk ülkedir?
A) Pakistan B) Mısır C) Ürdün D) Türkiye E) Arnavutluk
_________________________________________________________________________________________________
YAŞAM CESURLARI SEVER...
eRoS isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Paylas Alıntı ile Cevapla
Alt 18-03-11, 15:16   #7
ForumSohbet Üyesi
eRoS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: 18-12-10
Mesajlar: 1.011
Nereden:
Yaş:
Takım:
Meslek: öğrenci
Tecrübe Puanı: 5000
eRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond repute
Standart Cevap: Tarih Test Soruları

21. İsrail’in işgali altında olan Suriye’ye ait bölge ve işgalin başlangıç yılı, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
A) Bekaa Vadisi – 1967
B) Golan Tepeleri – 1967
C) Bekaa Vadisi – 1973
D) Golan Tepeleri –1973
E) Gazze Şeridi – 1973

22. Kıbrıs’ın tarihi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kıbrıs adası, 1571’de Osmanlı egemenliğine geçmiştir.
B) Lozan Antlaşması ile İngiltere’nin adadaki egemenliği tanınmıştır.
C) Kıbrıs Cumhuriyeti 1963’te kurulmuştur.
D) Garanti Antlaşması (1960) ile Yunanistan, Türkiye ve İngiltere garantör devlet statüsüne kavuşmuştur.
E) KKTC 1983’te kurulmuştur.

23. Aşağıdaki ülkelerden hangisi AB üyesi değildir?
A) Lüksemburg B) Finlandiya C) Letonya D) İsviçre E) İsveç

24. Aşağıdakilerden hangisi Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na taraf olmasına rağmen, nükleer silaha sahip olmaya devam eden devletlerden biridir?
A) İsrail B) İran C) Hindistan D) Japonya E) ABD

25. Türkiye, Yunanistan’ın Ege’de karasularını kaçmilin üzerine çıkarmasının savaş nedeni olacağını ilan etmiştir?
A) 3 B) 6 C) 9 D) 10 E) 15
_________________________________________________________________________________________________
YAŞAM CESURLARI SEVER...
eRoS isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Paylas Alıntı ile Cevapla
Alt 18-03-11, 15:16   #8
ForumSohbet Üyesi
eRoS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: 18-12-10
Mesajlar: 1.011
Nereden:
Yaş:
Takım:
Meslek: öğrenci
Tecrübe Puanı: 5000
eRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond repute
Standart Cevap: Tarih Test Soruları

cevaplar:

1.e
2. D
3. C
4. B
5. E
6. A
7. E
8. A
9. B
10. D
11. E
12. C
13. E
14. A
15. B
16. A
17. B
18. A
19. C
20. D
21. B
22. C
23. D
24. E
25. B
_________________________________________________________________________________________________
YAŞAM CESURLARI SEVER...
eRoS isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Paylas Alıntı ile Cevapla
Alt 18-03-11, 15:17   #9
ForumSohbet Üyesi
eRoS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: 18-12-10
Mesajlar: 1.011
Nereden:
Yaş:
Takım:
Meslek: öğrenci
Tecrübe Puanı: 5000
eRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond repute
Standart Cevap: Tarih Test Soruları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testleri

--------------------------------------------------------------------------------

1. Türkiye aşağıdaki devletlerin hangisinden doğal gaz ithal etmemektedir?
A) Rusya B) İran C) Irak D) Cezayir E) Nijerya

2. Çin Halk Cumhuriyeti’nin dış politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) BM Güvenlik Konseyinde 1971 yılında tam üyelik statüsü elde etmiştir.
B) Dünya Ticaret Örgütünün üyesidir.
C) Şanghay İşbirliği Örgütünün kurucu üyesidir.
D) Tayvan’ı kendi ülkesinin bir parçası saymaktadır.
E) Barış için Ortalık Progr***** üyedir.

3. Yugoslavya’nın parçalanması süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kosova, eski Yugoslavya coğrafyasında bağımsız olan son devlettir.
B) Bulgaristan, Makedonları ayrı bir ulus olarak tanımamaktadır.
C) Yugoslavya’dan bağımsızlığını ilan eden Slovenya, 2004’te AB üyesi olmuştur.
D) Yugoslavya’dan ayrılan Hırvatistan, 2002’de NATO’ya üye olmuştur.
E) Bosna Hersek’te çatışmalar 1995’te Dayton Anlaşması’yla sona ermiştir.

4. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi “Yeni Büyük Oyun” kavramını tanımlamak için kullanılır?
A) Orta Asya’da İngiltere ile Rusya arasında 19. yüzyılda yaşanan güç mücadelesinin farklı
aktörlerle günümüzde tekrar ortaya çıkışı
B) Soğuk Savaş sonrasında ABD ile Rusya arasında eski Doğu Avrupa ülkelerinin NATO üyeliğine
alınması konusunda çıkan anlaşmazlık
C) ABD’nin Irak üzerinden Orta Doğu petrollerini kontrol etme girişimine Almanya’nın gösterdiği
tepki
D) Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD arasında 2000’li yıllarda yaşanan güç mücadelesi
E) Orta Doğu üzerinde ABD, Rusya, Almanya gibi ülkelerin giriştikleri 19. yüzyıla benzer bir güç
mücadelesinin yeniden yaşanması

5. Aşağıdakilerden hangisi Birinci ve İkinci Körfez Savaşları arasındaki farklardan biri değildir?
A) BM Güvenlik Konseyi onayı Birinci Körfez Savaşı’nda vardır, ikincisinde yoktur.
B) Saddam yönetimi Birinci Körfez Savaşı sonrasında devam etmiş, ikincisinde yıkılmıştır.
C) Çekiç Güç operasyonunu Birinci Körfez Savaşı başlatmış, ikincisi sona erdirmiştir.
D) Almanya ve Japonya Birinci Körfez Savaşı’na finansal destek sağlamış, ikincisine destek
vermemiştir.
E) ABD Birinci Körfez Savaşı’nı tek başına, ikincisini koalisyon ile yürütmüştür.

6. Kuril adalarının egemenliği konusu hangi iki devlet arasında sorun yaratmaktadır?
A) Japonya – Çin
B) Arjantin – Fransa
C) Rusya – Çin
D) Rusya – Japonya
E) İngiltere – Arjantin

7. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde devlet başkanı, dış politikada daha fazla yetkiye sahiptir?
A) Fransa B) Almanya C) Türkiye D) Hollanda E) Yunanistan

8. Aşağıdakilerden hangisi Kopenhag Kriterlerinden (1993) biri değildir?
A) Azınlık haklarına saygı
B) Hukukun üstünlüğüne saygı
C) Avrupa Konseyi üyesi olunması
D) Serbest piyasa ekonomisinin geçerli olması
E) AB müktesebatına uyum sağlanması

9. Aşağıdakilerden hangisi AB ile ilişkili bir güvenlik oluşumu değildir?
A) AGSK B) AGSP C) BAB D) OGDP E) AGİT

10. Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvelerinde aşağıdaki devletlerden hangisi yer almaz?
A) Kırgızistan B) Tacikistan C) Kazakistan D) Özbekistan E) Azerbaycan

11. Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?
A) İKÖ B) ECO C) KEİ D) NAFTA E) AGİT

12. NATO, Soğuk Savaş sonrasında ilk askeri operasyonunu hangi ülkede gerçekleştirmiştir?
A) Somali B) Sırbistan C) Kosova D) Afganistan E) Bosna-Hersek

13. NATO, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanarak görev alanını genişletmiştir?
A) Alan dışılık B) Ön alıcı vuruş C) Yakın çevre D) Yaşam alanı E) Barışçıl müdahale

14. Aşağıdakilerden hangisi Orta Doğu bölgesine ilişkin bir uluslararası örgüt değildir?
A) RCD B) ASEAN C) CENTO D) Arap Birliği E) Körfez İşbirliği Konseyi

15. Aşağıdakilerden hangisi 1992 yılında Rio De Jenerio’da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın bir ürünü olarak ortaya çıkan “Gündem 21” anlayışının özelliklerinden biridir?
A) “Sürdürülebilir kalkınma” kavramının reddi
B) “Küresel ortaklık” kavramının reddi
C) Yönetişim anlayışı
D) Merkezi yönetim - yerel yönetim ilişkilerinde merkeziyetçilik eğilimi
E) Varolan finansman kaynaklarının kullanımı

16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1930 yılı başlarında yaşanan ekonomik bunalıma karşı
alınan önlemlerden biri değildir?
A) Kamu harcamaları ile kamu gelirlerinin denkliğinin sağlanması
B) İthalata sınırlamalar getirilmesi
C) Dış ticaretin fazla vermesinin sağlanması
D) Sanayileşmede ara ve yatırım malları üretimine öncelik verilmesi
E) Sanayileşmede tüketim malları üretimine öncelik verilmesi

17. Türkiye’de 1947 yılında hazırlanan Vaner planının temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kentleşmeye önem verilmesi
B) KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) yatırımlarına öncelik tanınması
C) Tarımın ekonominin öncü sektörü olarak görülmesi
D) Kamu kesiminin kalkınmanın öncüsü olarak görülmesi
E) Kalkınmanın finansmanının dış kaynaklara dayandırılması

18. Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda yabancı özel sermaye girişlerinin hızlanmasına neden olan düzenlemeler arasında yer almaz?
A) Petrol Yasası
B) Yerli sermayenin olmadığı sektörlere girmesine izin verilmesi
C) Yabancı yatırımcıların kâr transferine izin verilmesi
D) Yabancı sermayenin döviz olarak getirilmesine izin verilmesi
E) Yabancı sermayenin patent ve lisans hakkı şeklinde gelmesine izin verilmesi

19. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun hangi tarihte çıkarılmıştır?
A) 25 Şubat 1930
B) 15 Nisan 1934
C) 18 Mart 1946
D) 18 Nisan 1958
E) 24 Ocak 1980

20. III. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde en çok sermaye girişi hangi yolla olmuştur?
A) Özel yabancı sermaye
B) Proje kredileri
C) NATO kredileri
D) Özel çekme hakları
E) Avrupa Para Birliği kredileri

21. Aşağıdakilerden hangisi 1950 yılında kurulan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın amaçlarından biri değildir?
A) Yerli ve yabancı ortaklıkları desteklemek
B) Özel kesimin gelişmesini desteklemek
C) Kamu kesiminin gelişmesini desteklemek
D) Özel kesime dış kaynaklı kredi sağlamak
E) Hisse senedi ve tahvillerin özel kesime geçmesine yardım etmek

22. Aşağıdakilerden hangisi 4 Ağustos 1958 tarihinde uygulamaya konulan istikrar önlemlerinden biri değildir?
A) TL’nin devalüasyonu
B) İthalata serbestlik tanınması
C) Para arzının kısıtlanması
D) Bütçe harcamalarının genişletilmesi
E) KİT ürünlerinin fiyatlarının artırılması

23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde 1970’li yıllarda ağırlaşan ekonomik bunalımın en önemli göstergesi olarak kabul edilir?
A) Dış ödemeler açıkları
B) İşsizlik
C) Enflasyon
D) İç borç miktarı
E) Devalüasyonlar

24. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1980 öncesi dönemde ithal ikameci sanayileşme politikalarının uygulanmasına olanak sağlayan koşullardan biri değildir?
A) Mutlak korumacılığın uygulanması
B) İthalat kotalarının varlığı
C) İhracatın teşvik edilmesi
D) Düşük faizli kredi uygulaması
E) Ara malları üreten sektörlerin dış rekabete açılması

25. Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerin ortalarından itibaren kamunun finansman ihtiyaçlarının T.C. Merkez Bankası dışından sağlanması için yapılan uygulamalardan biri değildir?
A) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın açılması
B) Kamunun hazine bonosu satışına başlaması
C) Enflasyon hedeflemesine geçilmesi
D) Bankalararası para piyasasının kurulması
E) Kamunun tahvil satışına başlaması
_________________________________________________________________________________________________
YAŞAM CESURLARI SEVER...
eRoS isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Paylas Alıntı ile Cevapla
Alt 18-03-11, 15:17   #10
ForumSohbet Üyesi
eRoS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: 18-12-10
Mesajlar: 1.011
Nereden:
Yaş:
Takım:
Meslek: öğrenci
Tecrübe Puanı: 5000
eRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond reputeeRoS has a reputation beyond repute
Standart Cevap: Tarih Test Soruları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testleri

--------------------------------------------------------------------------------

1. Türkiye aşağıdaki devletlerin hangisinden doğal gaz ithal etmemektedir?
A) Rusya B) İran C) Irak D) Cezayir E) Nijerya

2. Çin Halk Cumhuriyeti’nin dış politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) BM Güvenlik Konseyinde 1971 yılında tam üyelik statüsü elde etmiştir.
B) Dünya Ticaret Örgütünün üyesidir.
C) Şanghay İşbirliği Örgütünün kurucu üyesidir.
D) Tayvan’ı kendi ülkesinin bir parçası saymaktadır.
E) Barış için Ortalık Progr***** üyedir.

3. Yugoslavya’nın parçalanması süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kosova, eski Yugoslavya coğrafyasında bağımsız olan son devlettir.
B) Bulgaristan, Makedonları ayrı bir ulus olarak tanımamaktadır.
C) Yugoslavya’dan bağımsızlığını ilan eden Slovenya, 2004’te AB üyesi olmuştur.
D) Yugoslavya’dan ayrılan Hırvatistan, 2002’de NATO’ya üye olmuştur.
E) Bosna Hersek’te çatışmalar 1995’te Dayton Anlaşması’yla sona ermiştir.

4. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi “Yeni Büyük Oyun” kavramını tanımlamak için kullanılır?
A) Orta Asya’da İngiltere ile Rusya arasında 19. yüzyılda yaşanan güç mücadelesinin farklı
aktörlerle günümüzde tekrar ortaya çıkışı
B) Soğuk Savaş sonrasında ABD ile Rusya arasında eski Doğu Avrupa ülkelerinin NATO üyeliğine
alınması konusunda çıkan anlaşmazlık
C) ABD’nin Irak üzerinden Orta Doğu petrollerini kontrol etme girişimine Almanya’nın gösterdiği
tepki
D) Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD arasında 2000’li yıllarda yaşanan güç mücadelesi
E) Orta Doğu üzerinde ABD, Rusya, Almanya gibi ülkelerin giriştikleri 19. yüzyıla benzer bir güç
mücadelesinin yeniden yaşanması

5. Aşağıdakilerden hangisi Birinci ve İkinci Körfez Savaşları arasındaki farklardan biri değildir?
A) BM Güvenlik Konseyi onayı Birinci Körfez Savaşı’nda vardır, ikincisinde yoktur.
B) Saddam yönetimi Birinci Körfez Savaşı sonrasında devam etmiş, ikincisinde yıkılmıştır.
C) Çekiç Güç operasyonunu Birinci Körfez Savaşı başlatmış, ikincisi sona erdirmiştir.
D) Almanya ve Japonya Birinci Körfez Savaşı’na finansal destek sağlamış, ikincisine destek
vermemiştir.
E) ABD Birinci Körfez Savaşı’nı tek başına, ikincisini koalisyon ile yürütmüştür.

6. Kuril adalarının egemenliği konusu hangi iki devlet arasında sorun yaratmaktadır?
A) Japonya – Çin
B) Arjantin – Fransa
C) Rusya – Çin
D) Rusya – Japonya
E) İngiltere – Arjantin

7. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde devlet başkanı, dış politikada daha fazla yetkiye sahiptir?
A) Fransa B) Almanya C) Türkiye D) Hollanda E) Yunanistan

8. Aşağıdakilerden hangisi Kopenhag Kriterlerinden (1993) biri değildir?
A) Azınlık haklarına saygı
B) Hukukun üstünlüğüne saygı
C) Avrupa Konseyi üyesi olunması
D) Serbest piyasa ekonomisinin geçerli olması
E) AB müktesebatına uyum sağlanması

9. Aşağıdakilerden hangisi AB ile ilişkili bir güvenlik oluşumu değildir?
A) AGSK B) AGSP C) BAB D) OGDP E) AGİT

10. Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvelerinde aşağıdaki devletlerden hangisi yer almaz?
A) Kırgızistan B) Tacikistan C) Kazakistan D) Özbekistan E) Azerbaycan

11. Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?
A) İKÖ B) ECO C) KEİ D) NAFTA E) AGİT

12. NATO, Soğuk Savaş sonrasında ilk askeri operasyonunu hangi ülkede gerçekleştirmiştir?
A) Somali B) Sırbistan C) Kosova D) Afganistan E) Bosna-Hersek

13. NATO, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanarak görev alanını genişletmiştir?
A) Alan dışılık B) Ön alıcı vuruş C) Yakın çevre D) Yaşam alanı E) Barışçıl müdahale

14. Aşağıdakilerden hangisi Orta Doğu bölgesine ilişkin bir uluslararası örgüt değildir?
A) RCD B) ASEAN C) CENTO D) Arap Birliği E) Körfez İşbirliği Konseyi

15. Aşağıdakilerden hangisi 1992 yılında Rio De Jenerio’da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın bir ürünü olarak ortaya çıkan “Gündem 21” anlayışının özelliklerinden biridir?
A) “Sürdürülebilir kalkınma” kavramının reddi
B) “Küresel ortaklık” kavramının reddi
C) Yönetişim anlayışı
D) Merkezi yönetim - yerel yönetim ilişkilerinde merkeziyetçilik eğilimi
E) Varolan finansman kaynaklarının kullanımı

16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1930 yılı başlarında yaşanan ekonomik bunalıma karşı
alınan önlemlerden biri değildir?
A) Kamu harcamaları ile kamu gelirlerinin denkliğinin sağlanması
B) İthalata sınırlamalar getirilmesi
C) Dış ticaretin fazla vermesinin sağlanması
D) Sanayileşmede ara ve yatırım malları üretimine öncelik verilmesi
E) Sanayileşmede tüketim malları üretimine öncelik verilmesi

17. Türkiye’de 1947 yılında hazırlanan Vaner planının temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kentleşmeye önem verilmesi
B) KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) yatırımlarına öncelik tanınması
C) Tarımın ekonominin öncü sektörü olarak görülmesi
D) Kamu kesiminin kalkınmanın öncüsü olarak görülmesi
E) Kalkınmanın finansmanının dış kaynaklara dayandırılması

18. Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda yabancı özel sermaye girişlerinin hızlanmasına neden olan düzenlemeler arasında yer almaz?
A) Petrol Yasası
B) Yerli sermayenin olmadığı sektörlere girmesine izin verilmesi
C) Yabancı yatırımcıların kâr transferine izin verilmesi
D) Yabancı sermayenin döviz olarak getirilmesine izin verilmesi
E) Yabancı sermayenin patent ve lisans hakkı şeklinde gelmesine izin verilmesi

19. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun hangi tarihte çıkarılmıştır?
A) 25 Şubat 1930
B) 15 Nisan 1934
C) 18 Mart 1946
D) 18 Nisan 1958
E) 24 Ocak 1980

20. III. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde en çok sermaye girişi hangi yolla olmuştur?
A) Özel yabancı sermaye
B) Proje kredileri
C) NATO kredileri
D) Özel çekme hakları
E) Avrupa Para Birliği kredileri

21. Aşağıdakilerden hangisi 1950 yılında kurulan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın amaçlarından biri değildir?
A) Yerli ve yabancı ortaklıkları desteklemek
B) Özel kesimin gelişmesini desteklemek
C) Kamu kesiminin gelişmesini desteklemek
D) Özel kesime dış kaynaklı kredi sağlamak
E) Hisse senedi ve tahvillerin özel kesime geçmesine yardım etmek

22. Aşağıdakilerden hangisi 4 Ağustos 1958 tarihinde uygulamaya konulan istikrar önlemlerinden biri değildir?
A) TL’nin devalüasyonu
B) İthalata serbestlik tanınması
C) Para arzının kısıtlanması
D) Bütçe harcamalarının genişletilmesi
E) KİT ürünlerinin fiyatlarının artırılması

23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde 1970’li yıllarda ağırlaşan ekonomik bunalımın en önemli göstergesi olarak kabul edilir?
A) Dış ödemeler açıkları
B) İşsizlik
C) Enflasyon
D) İç borç miktarı
E) Devalüasyonlar

24. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1980 öncesi dönemde ithal ikameci sanayileşme politikalarının uygulanmasına olanak sağlayan koşullardan biri değildir?
A) Mutlak korumacılığın uygulanması
B) İthalat kotalarının varlığı
C) İhracatın teşvik edilmesi
D) Düşük faizli kredi uygulaması
E) Ara malları üreten sektörlerin dış rekabete açılması

25. Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerin ortalarından itibaren kamunun finansman ihtiyaçlarının T.C. Merkez Bankası dışından sağlanması için yapılan uygulamalardan biri değildir?
A) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın açılması
B) Kamunun hazine bonosu satışına başlaması
C) Enflasyon hedeflemesine geçilmesi
D) Bankalararası para piyasasının kurulması
E) Kamunun tahvil satışına başlaması
_________________________________________________________________________________________________
YAŞAM CESURLARI SEVER...
eRoS isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Paylas Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
soruları, tarih, test


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
coğrafya 10 sınıf test soruları (soru bankası) Atay Coğrafya 0 08-03-11 13:54
9.sınıf coğrafya 1.dönem 2 yazılı test soruları Atay Coğrafya 0 08-03-11 13:48
9.sınıf coğrafya test soruları Genco Coğrafya 0 05-03-11 17:07
Tarih sayfasına veda, tarih dergisine merhaba! Haberci Güncel Haberler 0 30-05-10 12:48
Psikolojik Test kUpA`kIzI Psikoloji 0 27-05-10 13:52Yıl olmuş 2019; Geriye kim kaldı ? Bi KaraKartaL, bi Siyahbeyaz, bi KaRaNTiNa bi de Burak.. [Forum Sohbet]

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince sitemizde telif hakkı bulunan mp3,video v.b. eserlerin paylaşımı yasaktır. Yasal işlem olması halinde paylaşan kişi yada kişilerin bilgileri gerekli kuruma verilecektir.Şikayetlerinizi sikayet@forumsohbet.com adresine yollarsanız, gerekli işlemler yapılacaktır.

Estetik CerrahiKadınca konular
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 .
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.